ЕКО МАКС БИО ЕООД
Биотехнологии за един по-чист свят

Фирма Еко Макс Био – ЕООД е  структороопределяща фирма в групата “ЕКОМАКС-ХОЛДИНГ-АД”.  Основен предмет на дейност е: Произвотство, търговско представителство, търговия на едро и дребно на биоензимни препарати за пречистване на отпадъчни води в пречиствателни станции и септични ями, реагенти и всички необходими консумативи, лиофилизирана биомаса, бактерии нитрификатори и денитрификатори, коагуланти, флокуланти, Ph-коректори, окислители, пълнежи за биофилтри, криогелове с имобилизирани бактерии и ензими, бактериални инокуланти и др.

Преди 22 години направихме първите бактериални инокуланти за нуждите на селското стопанство и бяхме пионерите в тази област, след  това  в  средата на деветдесетте години  направихме първата лиофилизирана биомаса чрез  вакуумно сублимационно сушене за нуждите на  биобасейните на пречиствателни станции  и септични ями. Сега в края на 2012г.  направихме  първият бактериален криогел с имобилизирани микроорганизми за нуждите на екологията и индустрията.  През всичките изминали години бяхме последователни и пословично  екологични с чувство на отговорност и грижа за хората и природата. Нашите продукти са добре познати на пазара и са синоним на високи биотехнологии и отговорно отношение към природата и  опазване на околната среда.
Обединените нации обявиха десетилетието от 2005 до 2015 година за международна декада за акцията “Водата е живот”. По този начин ООН иска да подчертае водната проблематика в световен мащаб и да насочи вниманието към трайното използване на водата.
Ние осъзнаваме, че решението на  тези водни проблеми в глобален  мащаб не е по силите на нито една фирма по света, колкото и голяма да е тя. Ние искаме да дадем своя скромен принос,  като предложим качествени биоензимни препарати  за пречиствателни станции за битови и индустриални отпадъчни води за да може да запазим чист този безценен природен ресурс - водата.

Високо квалифицирани специалисти от различни специалности, обединени в екип наречен “Еко Макс Био” е способен да реши и най-сложните задачи свързани с пречистване на отпадъчни води и ремедиация на замърсени почви. Екипната работа на целенасочени и мотивирани  специалисти  е съществената сила на нашата фирма.

Ние сме  в състояние да дифинираме точно проблемите и да разработим решения за тях,  както и да гарантираме чрез нашите препарати  безаварийна експлоатация на пречиствателните съоръжения.
Съвсем естествено е, че за тази цел ние работим съвместно с научните среди, университетите и изследователските институти и центрове. Наши консултанти и партньори в разработването на нови продукти  са специалисти от Българи, САЩ, Германия, Испания, Австралия и Китай. Главен експерт е изтъкнатия немски учен  и голям приятел на България  д-р Wolf Luepcke.
При решаването на конкретните проблеми, ние разработваме нови концепции, създаваме нови технологии  които касаят целия воден кръговрат.  Актуалните теми, като повторното използване на водите и създаването на компактни водни кръговрати с цел изпълняване на „Millennium Development Goals” на „Декадата за водата” са наши приоритетни  задачи.
Високо квалифицираните специалисти, високо технологичното оборудване, прецизната измервателна техника и огромния опит ни дават увереност, че може да предложим качествени биоензимни препарати и услуги на Европейско ниво.
Иновации означава да предложиш бъдещето днес.
Точно това предлагаме ние - технологии от бъдещето, предоставени от нас в настоящето.

Изключителен представител на: SUKAHAN (WEIFANG) Bio-Technology Co. Ltd;BIOAKTIV- Германия; AQUAFOR ...


Изключителен представител на:
 SUKAHAN (WEIFANG) Bio-Technology Co. Ltd;BIOAKTIV- Германия; AQUAFOR – Полша;NORWECO - USA;Envasados del Pirineo - Испания
София, ул. „Кораб планина”  22; тел./факс 868-31-23; 087 8621509; e-mail:
ekomakc@abv.bg

 Уебсайт в alle.bg